Stillhet på schemat – hur är det möjligt?

torsdag 6 september 2018

Tid: 7.30-9.00. Plats: Kornhamnstorg 6, Gamla stan, Stockholm. Inspirationen är kostnadsfri.

Ett nytt skolår börjar. Vilka verktyg behöver vi för att få en bra vardag och en lugn lärmiljö för både barn och vuxna. Hur för vi in detta in i vår arbetsvardag.

Kom och inspireras av lärare och rektorer från förskola, skola och gymnasium. Du får också möta några av våra duktiga utbildare och workshopledare. Vi bjuder in till inspirationsmöten där du får ta del av våra metoder och kunskap om vilken effekt de har. Forskning visar att korta stillhetsstunder minskar stress, ökar koncentrationen och hjälper lärandet. De förebygger ohälsa, ger goda kamratrelationer och en bättre arbetsmiljö.

Medverkande: utbildare Lotta Olsson och Ida Nissle, förskolechef Ulrika Frisk, TP förskolor, och generalsekreterare Marie Boris-Möller.

Program:

7.30 – 8.00 Frukost

8.00 – 8.10 Välkomna till Drömmen om det goda, Marie Boris-Möller, generalsekreterare

8.10 – 8.15  Vad säger barn och elever – korta filminslag

8.15 – 8.45  Förskolan och Grundskolan – två skolor vi arbetar med

Ulrika Frisk, förskolechef på TP-förskolor, berättar om hur de förskolor som deltagit i grundutbildningen arbetar med Drömmen om det godas metoder idag. Ett annat fint exempel är grundskolan Utsäljeskolan i Huddinge som arbetat med metoderna. Ett arbete som också stöds av Folkhälsomyndigheten.

8.45 – 9.00 Pröva på Yoga – i höst erbjuder Drömmen om det goda Yogautbildning för förskolor och skolor. Lotta Olsson och Ida Nissle ger smakprov och information om utbildningen och våra andra utbildningar.