After Work-inspiration, Uppsala

måndag 28 augusti 2017

Tid: 16.30-18.30. Plats: Sensus, Västra Ågatan 16, Uppsala.

Kan barn och ungdomar hitta sin egen väg till lugn och ro?!

Är du verksam inom förskola/skola? Drömmen om det goda lär ut stillhetsmetoder som innehåller 4 vägar till lugn och ro. Genom stillhet, rörelse, beröring och reflektion ger vi dagens barn och unga verktyg till lugn och ro.

Forskning och erfarenhet visar att regelbundna enkla övningar med stillhetsmetoder ökar välbefinnande, inlärningsförmåga och minskar stress.

Kom till vår After Work-inspiration där vi berättar mer om vår organisation och våra lugn-och ro-metoder!

Madeleine Mac Donald

Utbildad i Drömmen om det godas lugn och ro-metoder sedan 2009.

Utbildare sedan år 2016. Pedagog/Musikhandledare med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer;

öppen förskola, förskola, fritids och skola.

Marie Boris-Möller

Generalsekreterare och medgrundare av den ideella föreningen Drömmen om det goda. Lång erfarenhet från näringslivet och den ideella sektorn.

Pris: After Work-inspirationen är kostnadsfri.