Grundutbildning, Uppsala

tisdag 31 oktober 2017onsdag 1 november 2017

Tid: 9.00-16.30. Plats: Sensus, Västra Ågatan 16, Uppsala.

Utbildare: Madeleine Mac Donald

Utbildad i Drömmen om det godas lugn och ro-metoder sedan 2009. Utbildare sedan år 2016. Pedagog/Musikhandledare med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer; öppen förskola, förskola, fritids och skola. Utövat Qi Gong och meditation i snart 30 år, Qi Gong instruktör sedan 2006. Verksam som pedagog med barn och familj inom Svenska kyrkan i Uppsala.

Pris: 3 400 kronor/person. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.