Grundutbildning, Åhus

måndag 30 oktober 2017tisdag 31 oktober 2017

Pris: Pris: 3 400 kronor/person + mat 300 kronor. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.