Grundutbildning, Åhus

torsdag 11 maj 2017fredag 12 maj 2017

Tid: 9.00-16.00 båda dagarna.

Plats: ÅhusGården, Sigfridsvägen 1, Åhus. www.ahusgarden.se

Utbildare: Margareta Rosenquist & Ingrid Torstensson. Kontaktperson: Ingrid Torstensson, tel. 0709812160, ingrid.torstensson@drommenomdetgoda.se.

Minst 10 deltagare för genomförande av kursen. Sista anmälningsdag 27 april.

Margareta Rosenquist, utbildare för Drömmen om det goda och f. d. speciallärare i Kristianstads kommun, leder utbildningarna tillsammans med Ingrid Torstensson, f. d. rektor i Kristianstad.

Drömmen om det godas metoder för lugn och ro i skolan har man idag forskat på och de är grundligt utvärderade. Lärare och elever upplever minskad stress, en förbättrad hälsa och arbetsmiljö. Stillhetsövningarna ökar dessutom koncentrationen och förmågan att lära. De fungerar lika bra i förskolan och grundskolan som på gymnasiet.

Grundutbildningen består av 2 kursdagar.

Du lär dig fyra enkla metoder för lugn och ro i skolan:
STILLHET, BERÖRING, REFLEKTION och RÖRELSE i form av gång. Vi varvar praktik med teori av aktuella forskningsresultat och pedagogik. Under kursen ges tillfälle till erfarenhetsutbyte. I utbildningen ingår kursmaterial och diplom.

Några tankar från tidigare deltagare.

”Tack för två fantastiska dagar som gett mig många nya erfarenheter som jag med glädje kommer ta med mig och dela med mig av!” Anette

”Jag känner lugn och ro och harmoni. Så mycket jag har fått lära mig.”  Lotta

Tankar från elev åk 5 där läraren har Lugn och Ro-stunder ett par gånger i veckan.

”Jag känner mig större/modigare”
”Jag slappnar av”

Pris: 3 400 kronor/person + mat 300 kronor. Anmälan är bindande. Vid sjukdom återbetalas 50 % av kostnaden.