Inspiration, Uppsala

tisdag 9 maj 2017

Föredragshållare: Madeleine Mac Donald, Marie Boris-Möller.

Tid: 8.00-10.00. Frukost serveras kl 7.30.

Plats: Sensus studieförbund (även kallad Kaniken) Västra Ågatan 16, Uppsala.

Madeleine Mac Donald

Utbildad i Drömmen om det godas lugn och ro-metoder sedan 2009. Utbildare sedan år 2016.

Pedagog/Musikhandledare med mångårig arbetslivserfarenhet med barn i olika miljöer; öppen förskola, förskola, fritids och skola.

Utövat Qi Gong och meditation i snart 30 år, Qi Gong instruktör sedan 2006.

Verksam som pedagog med barn och familj inom Svenska kyrkan i Uppsala.

Pris: Inspirationsträffen är kostnadsfri.