Kan elever hitta sin egen väg till lugn och ro?

I vår vardag med överflöd av information, många stressfaktorer, högt tempo med många val och konfliktsituationer behöver alla få mer tid för lugn och ro. Forskning och erfarenhet visar att regelbundna enkla övningar med våra metoder ökar välbefinnande och minskar stress, våld och aggressivitet. På så sätt kan alla hitta sin egen väg till lugn och ro.

Läs mer om Drömmen om det goda och hur du lär dig använda metoderna

Hur påverkas hjärnan av de olika metoderna?

Resultat från hjärnforskningsfronten visar att olika stillhetsmetoder inte bara fungerar stresspreventivt utan faktiskt även utvecklar andra aspekter hos eleven som är viktiga för lärandet. Läs mer

Läs mer

Se filmen Drömmen om det goda

Dokumentärfilmen visar hur Drömmen om det goda går till. Här kommer barnen och eleverna själva till tals. Lärare, rektorer, chefer och forskare berättar om sina erfarenheter.
Se filmen

Läs mer

Du kan som lärare

  • Minska elevernas
    stress och oro
  • Förbättra arbetsmiljö
  • Öka deras förmåga
    till inlärning

Mitt lugn - för gymnasieskolan och grundskolans högstadie

arvsfonden_logo

Mitt lugn, ett projekt för gymnasieskolan, har med stöd av Allmänna arvsfonden under tre år nått över 3000 gymnasieungdomar på 25 skolor. Syftet är minskad stress och ökad studiero genom mindfulnessövningar. Nu ingår Mitt lugn i Drömmen om det godas ordinarie verksamhet. Vi vänder oss till gymnasieskolor och grundskolans högstadier som får möjlighet att ta del av den modell som utvecklats. Vi erbjuder workshops med erfarna utbildare för elever och lärare att tillsammans pröva på Drömmen om det godas metoder för stillhet. Samtidigt ges information om senaste forskningen i mindfulness och hjärnans behov av stillhet. Utgångspunkten är projektet Mitt lugn; två workshops genomförs med lärare och elever i klassrummet med åtta veckors mellanrum för egen träning. Som stöd för elevernas träning finns Appen ”Mitt Lugn”. Möjlighet finns nu att kombinera de workshops som erbjuds i Mitt lugn med Drömmen om det godas grundutbildning.

Vill du veta mer? Kontakta:

Marie Boris-Möller, Generalsekreterare

0708-581154

marie.boris-moller@drommenomdetgoda.se

Läs mer på www.mittlugn.se

Foto: Tommy Gärdh