Kan elever hitta sin
egen väg till lugn och ro?

I vår vardag med överflöd av information, många stressfaktorer, högt tempo med många val och konfliktsituationer behöver alla få mer tid för lugn och ro. Forskning och erfarenhet visar att regelbundna enkla övningar med våra metoder ökar välbefinnande och minskar stress, våld och aggressivitet. På så sätt kan alla hitta sin egen väg till lugn och ro.

Läs mer om Drömmen om det goda och hur du lär dig använda metoderna

Du kan som lärare

  • Minska elevernas
    stress och oro
  • Förebygga mobbing
  • Öka deras förmåga
    till inlärning

”Jag märker stor skillnad på barnens beteende”

test_bild

Förskolepedagogen och skolledaren Ann-Kristin Källström Sundgren är chef för förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping. Förskolorna är pionjärer inom projektet Drömmen om det goda. Ann-Kristin Källström Sundgrens arbete har backats upp av Norrköpings kommun och hon har flera gånger varit inbjuden att föreläsa i Riksdagen.

Läs fler exempel på skolor som använder våra metoder

Foto: Anders Rosenberg