Kan elever hitta sin
egen väg till lugn och ro?

I vår vardag med överflöd av information, många stressfaktorer, högt tempo med många val och konfliktsituationer behöver alla få mer tid för lugn och ro. Forskning och erfarenhet visar att regelbundna enkla övningar med våra metoder ökar välbefinnande och minskar stress, våld och aggressivitet. På så sätt kan alla hitta sin egen väg till lugn och ro.

Läs mer om Drömmen om det goda och hur du lär dig använda metoderna

Du kan som lärare

  • Minska elevernas
    stress och oro
  • Förebygga mobbing
  • Öka deras förmåga
    till inlärning

Mitt Lugn: Mindfulness i gymnasieskolan

test_bild_02

arvsfonden_logoDrömmen om det goda har erhållit ett stort stöd från Allmänna Arvsfonden för att genomföra ett nationellt projekt i gymnasieskolor under tre år från 2015. Gymnasieelever tränas i verksamma stillhetsverktyg (mindfulnessövningar) som aktivt hjälper dem att hantera stress, skapa studiero och förebygga psykisk och fysisk ohälsa. Vill du veta mer? Kontakta:

Anne Marie Brodén, 070-200 96 33
annemarie.broden@drommenomdetgoda.se

eller Jessica Lilo, 076-656 54 56
jessica.lilo@drommenomdetgoda.se

Läs mer om vad som krävs för att delta

Läs mer på Arvsfondens hemsida

Foto: Anders Rosenberg